1.Esmalt tuleks püstitada lähteülesanne, sest teate isegi mis juhtub, kui lähete poodi ilma nimekirjata. Veel mõni aeg tagasi arvati, et wifi planeerimisel on võtmeosa wifi kattuvusel, st kas AP-d katavad ära vajaliku ala. Tänasel päeval näeme, et rõhk on kaldumas võrgu võimekuse panustamise suunas st AP-de tihedus peab olema arvutatud eeldatavate samaaegsete klientide arvu ja kasutatavate rakenduste alusel. See on vajaduste välja selgitamisel tähtis ja seda ei tohiks ignoreerida. Hilisem AP-de lisamine on kordades kallim eelkõige nõrkvoolu kaabeldusest lähtuvalt. 

2. Planeerimisfaasis tuleb määratleda kõik kattuvusalad,  toetatavad standardid (802.11a/b/g/n/ac/ax) ja seadmete liikuvus (roaming 802.11r/w/v). Kindlasti tuleb optimeerida vastavate sageduste – 2,4GHz ja 5GHz kasutamine (tüüpiline vahekord 30/70), et vältida interferentsi. Hinnatakse ligikaudset, samaaegsete seadmete hulka, kasutatavad rakendustüüpe (videokõne, failivahetus jne) ja millised peavad olema tagatud kiirused. SSID’e hulk tuleks hoida võimalikult madal, kuna see hõivab ära vajalikku võrguresurssi. Näiteks on mõistlik jagada välja 3 SSID’d klientidele (“Avalik”),  firma töötajatele (“Kontor”) ja eriseadmete jaoks (“IOT”). Lisaks võib kaaluda piirangute seadmist kasutaja või rakenduse kohta. Näiteks Avalikus võrgus on piiratud kiirus ja kontori võrgus keelatud mõni tööga mitteseotud rakendus.

3. Seadmete valimine ja kaardistamine. Vastavalt ruumide plaanidele ja otstarbele, planeeritakse seadmete AP-de paigutus ja vajadusel teostatakse täiendavad mõõtmised enne seadmete paigaldamist. Seejärel planeeritakse nõrkvoolu kaabeldus ja võrguinfrastruktuuri analüüs, st kas on olemas vajalikud POE toega seadmed ja piisava kiirusega interneti ühendus.

4. Seadmete paigaldus ja valideerimine. Kui seadmed on paigaldatud tuleb loomulikult veenduda, et võrk toimib. Selleks on valideermise osa, kus saab teha nii teste kui ka täiendavaid mõõtmisi. Selleks, et wifi ühenduspunkte AP-sid oleks hõlpsam hallata ja monitoorida, võib need ühendada kas pilvepõhisesse või tavalisse kontrollerisse. NetFix-i poolt pakutavate Edge-Core seadmetega kaasneb kuni 50 AP ühendamiseks Edge-Core pilve halduskeskkond, mille haldus on lihtne ja intuitiivne.  Küsi Lisa! 

Lähteülesanne

Planeerimine

Paigaldus

Seadistus ja valideerimine

Categories:

Tags:

One response

Leave a Reply

Your email address will not be published.